Pangngalan (Noun)

I. Introduksyon

- Ang Pangngalan ay ngalan ng tao, lugar, bagay, gawa o pangyayari.

Hal.

aso
pusa
Juan
Maynila


II. Mga Uri ng Pangngalan

1. Pantangi – mga pangngalang nagsisimula sa malalaking Titik.

Hal. Monggol, Toyota

2. Pambalana – mga pangngalang nagsisimula sa maliit na Titik.

Hal. lapis, kotse

3. Lansakan – mga pangngalan tumutukoy sa isang pangkat.

Hal. tangkas, dosena, kumpol


III. Gamit ng Pangngalan

1. Ang pangngalan ay maaring gamiting simuno o panaguri ng pangungusap.

Hal.

Bata si Ana

2. Maari ring gaimting layon ng pandiwa, ganapan, at pinaglalaanan.

Hal.

Bumili si Juan ng bolpen sa tindahan para sa kanyang kapatid.

3. Ang simuno ay ang paksang pinag-uusapan. Kung ang simuno ay pangngalan, ito ay may panandang ang o si.

Hal.

Si Juan ay ang nakasira ng mesang ito.

1 comment:

Monica said...

isang magandang blog! :D isa itong magandang sanggunian para sa mga 'pangangailangan' ng mga mag-aaral lalung-lalo pa't napakahirap magsaliksik ng mga paksa ukol sa balarilang pilipino. mahusay! :D