Panghalip (Pronoun)

I. Introduksyon

- Ang Panghalip ay humahalili sa mga pangngalan.

Hal.

Si rosa ay maganda.
Siya ay maganda.
(ang panghalip na “siya” ang humahalili sa pangngalang “rosa”)


II. Mga Uri ng Panghalip

1. Panghalip na Panao – ay ipinapalit sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap at sa taong pinag-uusapan. May kailanan ang panghalip na panao. Ito ay maaaring isahan, dalawahan at maramihan.

Pinapalitang Ngalan ng Tao/Panauhan

Bilang o Kailanan

Isahan

Dalawahan

Maramihan

Taong Nagsasalita

Ako, akin, ko

kita, kata

Tayo, kami, natin, naming, atin, amin

Taong Kausap

Ikaw, ka

Kayo, inyo, ninyo

Taong Pinag-uusapan

Siya, niya, kanya

Sila, kanila, nila


2. Panghalip na Pamatlig – ay inihalili sa pangngalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangngalan. Ito rin ay inihalili sa pangngalan na malapit o malayo sa nagsasalita, kinakausap o nag-uusap.

Hal.

Mabango ang bulaklak.
Mabango ito.

Malapit sa Nagsasalita

Malapit sa Kausap

Malayo sa Nag-uusap

ito/ ire

heto

dito

iyan

hayan/ ayan

diyan

iyon

hayun/ ayun

doon


3. Panghalip na Patulad – ay inihalili sa itinutulad na bagay.

Hal.

Ganito/Ganire - Malapit sa nagsasalita
Ganyan - Malapit sa kausap
Ganoon/Ganyan - Malayo sa nag-uusap


4. Panghalip na Panaklaw - ay mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan at dami o kalahatan ng kinatawang pangngalan.

Nagsasaad ng Kaisahan

Nagsasaad ng dami o kalahatan

Isa

Isapa

Iba

bawat isa

Lahat

Tanan

Pulos

Balana

Pawing

Madla

No comments: