Pang-uri (Adjective)

I. Introduksyon

- Ang Pang-uri ay mga salitang naglalarawan. Inilalalarwan nito ang katangian ng mga pangngalan at panghalip.

- Maaring gawing payak na simuno o payak na panaguri ang pang-uri.

- Maari rin itong gwing bahaging naglalarawan ng simuno o panaguri.

Hal.
Maganda ang babaeng dumaan dito kanina.

- May mga pang-uri ring kaugnay ng pandama. May ma bagay na nauuri natin ang katangian sa pamamagitan ng pandama tulad ng: matalas at matulis; makinis o magaspang; malamig o mainit; makati at mahapdi.II. Antas ng Pang-uri

Pangngalan

Lantay na Pang-uri

Pahambing

Pasukdol

bulaklak

mabango

mas mabango

pinakamabango

bag

bago

higit na bago

napakabago- Pansinin ang mga pang-uri sa tsart. May tatlong kaantasan ang pang-uri sa paglalarawan ng pangngalan. Ang mga nasa tsart ay nasa lantay na antas.

1. Nasa pahambing na antas naman kapag nilagyan ng salitang mas o higit ang pang-uri.

2. Ginagamit ang mas o higit kung nakahihigit ang isa sa dalawang pinaghahambing. Kung pareho naman ang katangian, ginagamit ang kasing o magkasing.

3. Kung nakahihigit ang isa sa dalawang pinaghahambing, ginagamit ang di-gaano o di-gasino.

4. Kung pasukdol na antas naman ginagamit ang panlaping pinaka, napaka, sa salitang-ugat. Maaaring gamitin ang mga salitang ubod ng, saksakan ng, nuno ng at iba pang pasukdol na salita.

2 comments:

christine ivy said...

thanks for the information about panguri....
it helped me alot!!!!

hope you can help other people by answering their questions.....

God Bless...

christine ivy said...

thanks for the information about panguri...

it really helped alot...

'hope you can help more people by answering their questions....

God bless...